Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Naszym zdaniem ochrona informacji o klientach, użytkownikach naszego serwisu jest sprawą najwyższej wagi, dlatego dokładamy wszelkich starań, abyś czuł się bezpiecznie, podając swoje dane podczas korzystania z naszych serwisów. Niniejsza Polityka Prywatności ujawnia zasady i cel, tryb przetwarzania danych osobowych, prawa właścicieli danych osobowych oraz nasze obowiązki jako administratora danych.

Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.

1. PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ NIEKTÓRE TERMINY UŻYTE W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI:
UŻYTKOWNIK SERWISU (KUPUJĄCY) - PODMIOT DANYCH OSOBOWYCH
Osoba fizyczna, osoba prawna lub indywidualny przedsiębiorca, który odwiedza Serwis https://sitakazahid.com/ w celu zakupu, zamówienia produktów lub zamierza kupić lub zamówić produkty i których dane osobowe są przetwarzane. Taka osoba musi mieć niezbędną zdolność. SITKA ZAKHID UKRAINA LLC nie może gromadzić i przetwarzać informacji od osób poniżej 18 roku życia (osiemnastego roku życia). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych takich osób muszą wyrazić przedstawiciele ustawowi takiej osoby małoletniej.

Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej lub indywidualnego przedsiębiorcy, które zostały zidentyfikowane lub mogą być zidentyfikowane („osoba, której dane dotyczą”);

Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba możliwa do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez identyfikatory takie jak numer telefonu kontaktowego, imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, konta Google i Facebook lub jeden lub więcej czynników decydujących o fizycznym, fizjologicznym , genetyczny, umysłowy, ekonomiczny, kulturowy lub społeczny charakter takiej osoby;

Możliwy do zidentyfikowania podmiot prawny jest możliwy do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności za pomocą takich identyfikatorów jak USREOU, nazwa podmiotu prawnego, telefon kontaktowy, adres siedziby, dyrektor lub sygnatariusz, e-mail;

Indywidualny przedsiębiorca, którego można zidentyfikować, to taki, którego można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności za pomocą takiego identyfikatora, kodu identyfikacyjnego, telefonu kontaktowego, adresu e-mail, adresu siedziby;

Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza każde dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie woli osoby, której dane dotyczą, poprzez którą osoba, której dane dotyczą, potwierdza swoją zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych poprzez złożenie oświadczenia lub wyraźne działanie potwierdzające.

Konto osobiste Użytkownika to informacje o Użytkowniku podane przez niego podczas wypełniania pól w Serwisie https://sitkazahid.com/, które pozwalają na jednoznaczną identyfikację Użytkownika w procesie korzystania z serwisu https://sitkazahid .com/. Konto zakładane jest przez Użytkownika podczas rejestracji w serwisie https://sitkazahid.com/. W celu uzyskania dostępu do swojego Konta Osobistego, Użytkownik wykorzystuje adres e-mail i hasło podane przez siebie podczas rejestracji.

Wzywa do centrum interakcji z konsumentami („Sklep internetowy” Sieć Zachodnia „”). Komunikacja z centrum obsługi klienta może być nagrywana lub odsłuchiwana zgodnie z obowiązującym prawem w celach operacyjnych (np. w celu zapewnienia jakości obsługi lub szkolenia). Dane karty płatniczej nie są rejestrowane.

2. ADMINISTRATOR DANYCH
Firma "NETWORK WEST UKRAINE" LLC, zarejestrowana pod adresem: 58000, obwód Czerniowiecki, miasto Czerniowce, UL. KAPELANSKA, budynek 2

3. CEL I CELE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
SITKA ZAKHID UKRAINA Sp. Oznacza to, że dane te są wymagane w szczególności w celu:

Rejestracja i autoryzacja Użytkownika w Serwisie;
Zapewnienie utworzenia osobistego konta Użytkownika;
Składanie i składanie zamówień na towary;
Nawiązywanie z Użytkownikiem informacji zwrotnej, w tym wysyłanie wiadomości, zapytań dotyczących korzystania z serwisu, przetwarzanie zapytań, zamówień, próśb ze strony Użytkownika;
W celu potwierdzenia poprawności i kompletności danych osobowych podanych przez Użytkownika.
Cele marketingowe.
Analiza użyteczności Strony Sklepu Internetowego.
Jeżeli wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i ofertach specjalnych, SITKA ZAKHID UKRAINA LLC przetwarza Twoje dane w celu przesyłania Ci informacji handlowych (reklamowych), np. o promocjach i nowościach w Asortymencie.

4. SKŁAD DANYCH OSOBOWYCH PODLEGAJĄCYCH PRZETWARZANIU
SITKA ZAKHID UKRAINE LLC przetwarza niektóre dane osobowe, w zależności od celu i celów przetwarzania, które ogólnie będą następujące:

Imię i nazwisko.
Adres e-mail...
Adres dostawy.
Numer telefonu.
Adres e-mail.
Data urodzenia (podana na żądanie Użytkownika).
Informacje handlowe (w przypadku subskrypcji naszego newslettera).
Pozostałe dane są określone w pkt 1.

5. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana z uwzględnieniem przepisów prawa Ukrainy, w szczególności: Ustawy Ukrainy „O ochronie danych osobowych”, Ustawa Ukrainy „O handlu elektronicznym”, Ustawa Ukrainy „O informacji” i inne przepisy.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę podczas rejestracji w Serwisie i tworzenia Konta Osobistego przez Użytkownika. Zakładając Konto Osobiste, klikając w "Załóż konto" wyrażasz zgodę na Politykę Prywatności i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wybrać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w kolumnie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgadzam się z Polityką Prywatności”.

Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolna. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych nie pozwala na rejestrację w Serwisie, korzystanie z Konta, składanie zamówienia, kupowanie w Serwisie.

SITKA ZAKHID UKRAINA LLC nie sprawdza autentyczności danych osobowych podanych przez Użytkownika i nie kontroluje ich aktualności. SITKA ZAKHID UKRAINA Sp. z oo wychodzi z założenia, że ​​Użytkownik dostarcza rzetelnych informacji i na bieżąco je aktualizuje. Wszelką odpowiedzialność, a także ewentualne konsekwencje za podanie niedokładnych, niedokładnych, niekompletnych, błędnych lub nieistotnych informacji ponosi Użytkownik.

6. PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z PRZESYŁANIEM I PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci w szczególności następujące uprawnienia.

Masz prawo znać lokalizację swoich danych osobowych, cel ich przetwarzania, lokalizację lub miejsce zamieszkania (pobytu) administratora lub podmiotu przetwarzającego dane osobowe. Możesz uzyskać te informacje, kontaktując się z nami z prośbą.

Masz prawo do cofnięcia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez podania przyczyn. Żądaniem może być wycofanie zgody na przetwarzanie w części, na przykład wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, lub wycofanie zgody na przetwarzanie w całości. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w całości, Twoje Konto Użytkownika na Stronie Sklepu Internetowego zostanie usunięte, a Twoje dane nie będą dalej przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na żadne wcześniejsze działania.

W każdej chwili masz prawo do żądania usunięcia lub zniszczenia swoich danych osobowych bez podania przyczyny. Żądanie usunięcia lub zniszczenia danych osobowych nie wpłynie na dotychczasowe działania. Usunięcie danych oznacza, że ​​Twoje Konto Użytkownika na Stronie Sklepu Internetowego zostanie usunięte i nie będziemy już przetwarzać Twoich danych.
W każdej chwili masz prawo wnieść sprzeciw wobec pełnego sprzeciwu wobec pełnego przetwarzania Twoich danych osobowych lub wobec przetwarzania w określonym celu. Taki sprzeciw nie wpłynie na żadne wcześniejsze działania. Zastrzeżenie oznacza, że ​​Twoje Konto Użytkownika na Stronie Sklepu Internetowego zostanie usunięte i nie będziemy już przetwarzać Twoich danych.

Masz prawo poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych pod względem czasu lub objętości, a my spełnimy Twoje życzenia. Takie żądanie nie wpłynie na żadne wcześniejsze działania.
Masz prawo do żądania zmiany, sprostowania lub wyjaśnienia swoich danych osobowych. Możesz to również zrobić samodzielnie logując się i przechodząc do zakładki: MOJE DANE na stronie Sklepu Internetowego. W każdym przypadku zwracamy uwagę, że przekazując nam swoje dane osobowe, gwarantujesz ich dokładność i rzetelność oraz zobowiązujesz się do informowania nas o wszelkich zmianach.

W każdej chwili masz prawo do skontaktowania się z nami w celu uzyskania od nas informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, treści tych danych osobowych, warunkach udzielenia dostępu do danych osobowych.
Jesteśmy zobowiązani poinformować Cię o podjętych przez nas działaniach nie później niż w ciągu 1 (jednego) miesiąca kalendarzowego od dnia otrzymania każdego z Twoich żądań.

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Ważność zgody na przetwarzanie danych osobowych jest nieograniczona. W każdym przypadku czas przechowywania danych osobowych będzie zależał od celów i celów przetwarzania, które zostały określone w niniejszej Polityce prywatności.

Przechowujemy Twoje dane do momentu usunięcia Konta Użytkownika z Serwisu. Konto Użytkownika może zostać usunięte na Twoje żądanie, a także w przypadku cofnięcia Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub żądania ich usunięcia.

Nasze systemy będą przechowywać wyłącznie informacje archiwalne związane z przechowywaniem informacji np. o Twoich transakcjach, ewentualnych roszczeniach, które możesz mieć, w szczególności w okresie rękojmi lub w związku z prawem uregulowanym przez nas.

8. KOMUNIKACJA O DANYCH OSOBOWYCH
Wszelkie wiadomości lub zapytania związane z danymi osobowymi możemy przesyłać do nas w dogodny dla Państwa sposób.

Wyślij e-mail do yevchukhrystyna@sitkazahid.com.

Telefon: +380 50 288 78 78.

Pocztą na adres: 58000, obwód Czerniowiecki, miasto Czerniowce, UL. KAPELANSKA, budynek 2.

9. PEŁNOMOCNICTWO DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
SITKA ZAKHID UKRAINA Sp. w celu przygotowania towaru, który zamówiłeś, a także w celu wysłania towaru lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od SITKA ZAKHID UKRAINE LLC. (to ostatnie dotyczy tych Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych) lub w innych celach, których osiągnięcie jest wymagane dla prawidłowej realizacji zamówień przez Użytkownika.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane na żądanie właściwych organów i organizacji, które w szczególności zajmują się problematyką wykrywania i zapobiegania oszustwom, korupcji, naruszeniom praw człowieka.

W żadnym wypadku dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem celów określonych w Polityce Prywatności.

10. INFORMACJE HANDLOWE - NEWSLETTER
Możesz zapisać się do naszego newslettera podając swój adres e-mail lub numer telefonu oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną lub sms. Używamy biuletynów i wiadomości tekstowych, aby informować Cię o najnowszych ofertach (takich jak nowe linie produktów, oferty specjalne lub wyprzedaże). W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i wiadomości tekstowych, klikając w link w newsletterze lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: _yevchukhrystyna@sitkazahid.com, smmmanager@sitkazahid.com.

Marketing i promocje. Możesz wyrazić zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych przez Network West w celu promowania swoich produktów lub usług, zaznaczając pola lub klikając przyciski na stronie dostępne w formularzach rejestracyjnych lub podczas odwiedzania strony, lub odpowiadając na pytania naszych przedstawicieli Centrum dla Consumer Relations Network West.

11. OGŁOSZENIE O DOSTĘPNOŚCI TOWARU
Na Państwa prośbę, przesłaną środkami komunikacji elektronicznej, firma "NETWORK WEST UKRAINE". powiadomi Cię o dostępności wymaganych towarów. Takie powiadomienie może zostać wysłane tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (newsletter) lub telefon od managera naszego serwisu internetowego na podany adres e-mail lub numer telefonu oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez SITKA ZAKHID UKRAINA LLC. Swoje dane podajesz dobrowolnie, jednak brak Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych pozbawia nas możliwości powiadomienia Cię o dostępności produktu.

12. PLIKI COOKIES
Pliki cookies wykorzystywane są do obsługi Strony Sklepu Internetowego. Pliki cookie to małe pliki, które umożliwiają urządzeniom używanym przez użytkowników przeglądanie stron internetowych (takich jak komputer, smartfon) w celu przechowywania niektórych informacji o Twoim urządzeniu. Informacje zawarte w plikach cookies wykorzystywane są m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszego serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia pozostaną takie same, pliki cookies będą zapisywane na urządzeniu. Zmiana ustawień plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu.

13. WTYCZKA DO FACEBOOKA

Nasza strona zawiera wtyczkę do serwisu Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia, 94025, USA). Wtyczka Facebook na naszej stronie jest oznaczona logo Facebooka. Ta wtyczka umożliwia bezpośrednie połączenie z Twoim profilem na Facebooku. W takim przypadku Facebook będzie mógł dowiedzieć się, że odwiedziłeś naszą stronę z Twojego adresu IP. Jeśli odwiedzisz naszą stronę bez opuszczania swojego profilu na Facebooku, Facebook będzie rejestrował informacje o wizytach. Nawet jeśli się nie zalogowałeś, Facebook może uzyskać informacje o adresie IP.

Należy pamiętać, że Facebook nie informuje nas o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Nie znamy ilości informacji gromadzonych przez Facebook i celu takiego gromadzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności Facebooka, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Facebookiem lub zapoznania się z Polityką prywatności Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook otrzymywał informacje o Twoich wizytach na naszych stronach, zalecamy najpierw wylogowanie się z konta na Facebooku.

14. OŚWIADCZENIE GOOGLE ANALYTICS DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH
Nasze strony wykorzystują mechanizmy analityki internetowej firmy Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA): Google Analytics, Google Doubleclick i Google Tag Manager. Google Analytics, Google Doubleclick i Google Tag Manager wykorzystują pliki cookie do analizowania sposobu, w jaki pracujemy ze stronami internetowymi. Informacje gromadzone przez pliki cookie są przesyłane na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i przechowywane w archiwum.

Jeśli funkcja anonimowości IP jest włączona podczas odwiedzania naszej strony internetowej, adres IP użytkownika zostanie skrócony do Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w niektórych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie działać na naszej stronie internetowej. Na zlecenie operatora serwisu Google wykorzystuje zebrane informacje w celu analizy działania serwisu oraz przygotowania raportów odwiedzin serwisu oraz innych usług związanych z pracą w Internecie. Adres IP przekazywany z przeglądarki Użytkownika do Google Analytics nie jest przechowywany z innymi danymi Google.

Użytkownik może zablokować przechowywanie plików cookies w przeglądarce internetowej. Uniemożliwi to jednak pełne wykorzystanie wszystkich funkcji Serwisu. Ponadto Użytkownik może zablokować przechowywanie danych dotyczących korzystania z Serwisu (w tym adresów IP) gromadzonych przez pliki cookies oraz ich przesyłanie i udostępnianie w serwisie Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod adresem https://tools.google. com / dlpage / gaoptout? hl = en.

15. DODATKOWE WARUNKI
Administracja serwisu ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności bez zgody Użytkownika.

Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą jej zamieszczenia na Stronie Sklepu internetowego, chyba że nowa wersja Polityki Prywatności stanowi inaczej.

Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy zgłaszać na adres yevchukhrystyna@sitakazahid.com

Aktualna Polityka Prywatności dostępna jest pod adresem https://sitkazahid.com/privacy-policy.